Publiekssymposium Cerebrale Parese:

Nieuwe inzichten in diagnostiek en behandeling.

Donderdag 17 november 2016

Een symposium van Stichting Bio Kinderrevalidatie in samenwerking met de Federatie Paardrijden Gehandicapten.

Het symposium biedt aan professionals én ouders de mogelijkheid om zich te oriënteren op recente ontwikkelingen op het gebied van de medische behandeling en gedragsmatige aanpak voor kinderen met cerebrale parese.
Ook zal er ruimte zijn voor de sportieve behandelingsmogelijkheden.

Deelnamekosten: € 95,- (studenten, ouders en IPG-ers € 50,-)

Accreditatie  

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, het Nederlands Instituut voor Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen, het Register Vaktherapie (SRVB) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Accreditatie is toegekend voor:

  • • IPG-ers (IPG KNHS): 2 licentiepunten.
  • • Revalidatieartsen (VRA): 5 accreditatiepunten.