Het Bio Vakantieoord, toen en nu

Het Bio Vakantieoord kent een rijke en boeiende geschiedenis. Een geschiedenis waarbij de kinderen die het minder troffen in onze maatschappij altijd voorop hebben gestaan.

Stichting Bio Kinderrevalidatie is in 1927 door de toenmalige Bioscoopbond opgericht en ontleent daaraan zijn naam.
Decennia lang zijn de collectefilmpjes in vrijwel alle Nederlandse bioscopen te zien. In de jaren 90 van vorige eeuw komt er echter een einde aan deze collectes in de bioscopen.
In 2012 is de samenwerking tussen Stichting Bio en de bioscoop- en filmwereld weer aangehaald.
Nieuwe collectefilms worden vertoond en er wordt weer gecollecteerd, maar nu niet meer met de beroemde collectebus maar het bioscoop publiek wordt opgeroepen een donatie te doen door middel van een sms.
Lees hier meer over Bio in de bioscoop.

Tuschinski

tuschinski oprichting Bio VakantieoordOp 21 maart 1927 werd de Stichting Bio-Vacantieoord opgericht, “voor alle gezindten”, door de toenmalige Nederlandse Bioscoopbond. Dit gebeurde op initiatief van bioscoopexploitant Abraham Tuschinski en diens zwager Gerschtanowitz.
In de jaren 20 kwamen steeds vaker goede doelen bij de bioscoop met de vraag of ze voor de deur mochten collecteren. Omdat het als onmogelijk werd ervaren om te bepalen welk goed doel wel en welk goed doel niet kon collecteren werd een eigen stichting in het leven geroepen.
Het doel was het opzetten van een vakantieoord voor kinderen wiens ouders het niet zo breed hadden, de zogenaamde bleekneusjes. Deze bleekneusjes kregen vaak het doktersadvies om aan te sterken aan zee.
Het startkapitaal van de stichting, zoals dat op die 21e maart bij notaris A. van Riel in Amsterdam werd ingelegd, bedroeg ƒ1.000,-

Bergen aan Zee

Zo'n vier jaar later, op 5 januari 1931, werd het landhuis Russenduin in Bergen aan Zee door de stichting aangekocht en met de opening in 1933 werd de naam “Bio-Vacantieoord” een feit.

Collectefilms

Henny Huisman voor het Bio VakantieoordMede dankzij de filmpjes in het voorprogramma, die aan de collectes in de bioscopen voorafgingen, verwierf het Bio Vakantieoord en ook de beroemde kraai, snel landelijke bekendheid.
De filmpjes zijn inmiddels legendarisch.
Velen zullen zich de Bio kraai nog herinneren: “Hé, dat gaat zo maar niet?! Dat kost duiten! Veel duiten!”. In de laatste jaren dat Stichting Bio nog in de bioscopen collecteerde keerde de kraai na lange tijd afwezig te zijn geweest terug op het witte doek. Aan de tekst “Dat kost duiten!” werd toen een extra tekstje toegevoegd: “UW duiten!” en daarbij wees de kraai richting het publiek.
Het meest bekende filmpje is wel met die jongen in het zwembad die zegt: “En weet je nou wat ik het leukste vind? Dat mijn ouders niet kunnen zwemmen, en ik wel!”.
Ook vele bekende Nederlanders werkte in de loop der jaren mee aan de collectefilmpjes. Zo zag het publiek bijvoorbeeld Johnny kraaikamp sr., Danny de Munk, Henny Huisman, Han Peekel, Henk Westbroek. Ook André van Duijn werkte mee door een collectefilm van voice over te voorzien.

Arnhem

In de jaren vijftig werd Stichting Bio door de overheid gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een plaats waar poliopatiëntjes konden worden behandeld.
De stichting kocht een stuk grond in Arnhem aan, waar architect J.J.P.Oud het Bio-Herstellingsoord voor ontwierp. (Zie architectuur).
In 1959 werd het oord in gebruik genomen voor kinderrevalidatie, omdat de noodzaak voor een opvangplaats voor poliopatiëntjes minder noodzakelijk was geworden.
Tot 1967 exploiteerde Bio twee tehuizen, het Bio-Vacantieoord in Bergen aan Zee en Bio-Kinderrevalidatie in Arnhem. Sindsdien is Bio-Kinderrevalidatie in Arnhem doorgegaan, ook al leeft de naam Bio-Vacantieoord bij velen nog voort.
In Villa Russenduin is momenteel Huize Glory gevestigd.

Bio-Mytylschool

Bio MytylschoolOmdat de kinderen in het nieuwe herstellingsoord in Arnhem langere tijd zullen verblijven was het noodzakelijk de gelegenheid tot het volgen van onderwijs te scheppen. De wethouder van onderwijs van de gemeente Arnhem besluit zijn medewerking hieraan te verlenen. Echter omdat de Stichting Arnhemse Mytylscholen ook een aanvraag heeft ingediend, wordt samenwerking tussen de besturen verwacht. In 1959 wordt de samenwerking met de Stichting Arnhemse Mytylscholen een feit, dit resulteert in één gezamenlijk bestuur. De mogelijkheid ontstaat dat ook lichamelijk gehandicapte kinderen uit de gemeente Arnhem en omgeving onderwijs kunnen genieten op de Bio-Mytylschool. In 1961 wordt een vergunning afgegeven voor de bouw van een schoolgebouw op het terrein. De zoon van J.J.P. Oud die het Bio-Herstellingsoord bouwde, H.E. Oud kreeg de opdracht voor de architectuur. Op 18 december 1964 wordt de school officieel geopend.
In 1977 wordt het schoolgebouw uitgebreid, de officiële opening van de nieuwbouw viel samen met het 50 jarig jubileum van Stichting Bio-Vacantieoord (nu Stichting Bio Kinderrevalidatie)
In de jaren tachtig is de mytylschool samen met de revalidatie opgegaan in Groot Klimmendaal.
(Zie Fusies)

Onderzoek

Bio onderzoekscentrum watersnaterDrie jaar na het betrekken van het Bio Herstellingsoord werd een eigen orthopedische werkplaats gerealiseerd en konden revalidatiemiddelen voor de kinderen ter plekke aangepast worden.
De Bio orthopedische werkplaats werkt vanaf het begin zeer vruchtbaar samen met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen:
De vacuüm-vorm ligschalen zijn door Bio ontwikkeld ter vervanging van de gipsbedden.
In de jaren zeventig wordt samen met vliegtuigbouwer Fokker en de TU Delft onderzoek gedaan naar het gebruik van titanium in revalidatiemiddelen waardoor deze lichter en esthetischer kunnen worden. In 1979 resulteert dit onderzoek in een uit titanium vervaardigd bekkenbeenbeugel. Tevens wordt er geëxperimenteerd met koolstofvezels.
In samenwerking met de H.T.S. te 's-Hertogenbosch wordt onderzoek gedaan naar scharnierkrachten van bekkenbeugelapparatuur en een veersysteem voor de spastische voet.
En dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Maar ook in de ”Vroegbehandeling” heeft Bio in de jaren zeventig een zeer belangrijke rol gespeeld.
De orthopedische werkplaats is in de jaren tachtig opgegaan in OIM Orthopedie. De OIM is sinds kort ook bedrijfsambassadeur van Stichting Bio Kinderrevalidatie en toont zich op deze manier nog steeds zeer betrokken bij het werk van de stichting.
De samenwerking met de TU Delft is altijd blijven bestaan.
En in 2008 werd er opnieuw een onderzoekcentrum gestart in nauwe samenwerking met het UMC Utrecht.
Lees meer over het onderzoek van nu.

Fusies

In de jaren tachtig ontstond bij de overheid de wens om te komen tot grotere verzorgingseenheden. Deze algemene ontwikkeling in de gezondheidszorg maakte het noodzakelijk het revalidatiecentrum te fuseren met instellingen van gelijke aard in Arnhem. Hieruit ontstond het revalidatiecentrum Groot-Klimmendaal.

Bio Vakantieoord

In 1995 werd op het terrein van Bio Kinderrevalidatie een nieuw vakantieproject gestart voor gezinnen met gehandicapte of chronisch zieken kinderen. Dankzij de opbrengst van de Jubileumpuzzelactie van het vrouwenblad Libelle was het mogelijk om twee bestaande kinderrevalidatiepaviljoens om te bouwen tot vier comfortabele vakantiebungalows. Op 21 juni 1995 opende voormalig staatssecretaris Erica Terpstra feestelijk de bungalows. De voorzieningen zijn speciaal gericht op kinderen met een handicap of chronische ziekte die onverantwoord grote risico's zouden lopen in, weliswaar aangepaste, vakantiewoningen voor validen.

Heden

Bio vakantieoordNog steeds streeft Stichting Bio Kinderrevalidatie ernaar om de beperking van kinderen met een handicap zo onbelangrijk mogelijk te maken zodat ook zij even onbeperkt kunnen genieten.
In het Bio Vakantieoord kunnen gezinnen met kinderen met een complexe handicap onbezorgd vakantie vieren. Op het park bevindt zich de Manege in 't BioBos die volledig is ingericht voor recreatief en therapeutisch paardrijden voor gehandicapten. Het Bio Research Center for Children heeft als doel de levensomstandigheden van kinderen met een handicap te verbeteren.

Tegenwoordig wordt er in de bioscopen niet meer gecollecteerd met een collectebus. Sinds 2012 zijn de aloude banden met de bioscoopwereld weer aangehaald en was een nieuwe collectefilm te zien. Het publiek werd opgeroepen via een sms het Bio Vakantieoord te steunen.
Wilt u weten hoe u Stichting Bio nog meer kunt helpen lees dan meer hierover bij Hoe kunt u helpen.

De historie in jaartallen

 • Oprichting in Amsterdam, 21 maart 1927
 • Aankoop Russenduin, Bergen aan Zee, 5 januari 1931
 • Opening Bio-Vacantieoord Russenduin, Bergen aan Zee, 1 juli 1933
 • Opdracht bouw Bio-Herstellingsoord Arnhem, 1952
 • Eerste Steen Arnhem, 2 oktober 1958
 • In gebruikstelling Bio-Herstellingsoord Arnhem, 1959
 • Opening Manege in ’t BioBos, 1962
 • Opening Bio Mytylschool, 18 december 1964
 • Verkoop Russenduin, Bergen aan Zee, 1972
 • Opening Bio Vakantieoord, 21 juni 1995
 • Oprichting Stichting NCPG, 1996
 • Opening van de geheel vernieuwde manege door prinses Margriet, 1998
 • Samenwerking met het UMC Utrecht, 2008
 • Hernieuwde samenwerking met bioscopen, 2012