Nieuw initiatief van zorgonderneming Habitat bij Stichting Bio

HLLBIO_Gerard Burgers.pngdinsdag 04 december 2018

Een nieuwe vorm van hulp voor mensen die weer terug moeten keren in de maatschappij. Habitat Lekker Leven en Stichting Bio werken samen.

Stichting Bio en zorgonderneming Habitat Lekker Leven zijn onlangs onder de naam HLL Bio een samenwerking aangegaan. HLL Bio biedt jongeren en volwassenen in Gelderland en omstreken die willen re-integreren in de maatschappij, een persoonlijk begeleidingsprogramma, specifiek activerend werk en impulsopvang aan. Het park van Stichting Bio met de manege heeft hiervoor de ideale faciliteiten. 

Doel is om deelnemers in een positieve, veilige en natuurlijke omgeving de regie over hun leven terug te geven. Centraal hierbij staan de mogelijkheden van de deelnemer. HLL Bio gelooft in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook in een samenleving waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt. Deelnemers aan het persoonlijke begeleidingstraject zijn mensen die (tijdelijk) moeite hebben met het vinden van een zinvolle plek in de maatschappij. Dit kunnen jongeren en volwassenen zijn met psychische aandachtspunten, met gedragsproblemen, mensen met autisme of ouderen die vereenzamen of chronisch ziek zijn. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen, voelen deze kwetsbare mensen zich gezonder en gelukkiger en hoeven zij minder gebruik te maken van kostbare overheidsvoorzieningen, zoals gezondheidszorg, speciale leerwerkvoorzieningen, specialistische zorg en uitkeringen.

Met een persoonlijk afgestemd programma en een warme professionele begeleiding stelt HLL Bio zich ten doel de eigen kracht, weerbaarheid en zelfredzaamheid van deelnemers versterken. Daarbij is grote aandacht voor het activeren en versterken van het sociale netwerk en het vinden van talenten van de deelnemer. De werkzaamheden variëren bijvoorbeeld van werk in de manege, de kinderboerderij of in het bos, administratief werk of taken in de horeca. Maar ook is er oog voor sport en creativiteit. 

Naast het doel mensen weer te laten participeren in de samenleving, ontwikkelt HLL Bio een sociale markt met ketenpartners waar vraag en aanbod op verschillende wijzen bij elkaar komen. Door op deze manier maatschappelijk te ondernemen draagt HLL Bio bij aan een inclusieve samenleving. Het heeft oog voor mensen met een kwetsbaarheid en ziet deze kwetsbaarheid als kracht. Vanuit deze visie participeert Habitat Lekker Leven in meerdere sociale activeringsprojecten.

« Terug naar het nieuwsoverzicht

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09