Contact

Contact voor bedrijven

Bio biedt gezinnen met een gehandicapt kind een fijne vakantie.

Daar is veel geld voor nodig. Hiervoor zijn wij afhankelijk van onder meer giften en acties uit het bedrijfsleven.

Contactformulier

Wij gaan op zorgvuldige wijze om met je persoonsgegevens en handelen binnen de grenzen van de AVG. Lees onze Privacy Statement.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09