Nalaten

Nalaten

Bio Vakantieoord, hét goede doel in jouw testament.

Al 90 jaar lang draagt Stichting Bio zorg voor het kind dat met beperkingen door het leven gaat. Bio weet hoe belangrijk het is voor dit kind, zijn ouders, broertjes en zusjes om ontspanning te vinden. Ontspanning buiten de zeer kleine leefwereld van het kind. Ontspanning op een plek waar de handicap even niet leidend is en waar het kind onbezonnen samen met zijn gezin kan genieten van een vakantie in een comfortabele natuurlijke omgeving en activiteiten die vrolijkheid, gezelligheid en verbinding brengen. 

Een periode erop uitgaan voor gezinnen met een gehandicapt kind is zeer complex. Ze zijn immers altijd, 24/7, afhankelijk van de juiste zorg, hulpmiddelen en een aangepaste omgeving die ook nog extra kosten met zich meebrengen. Met de hulp van vele donateurs en enthousiaste vrijwilligers maakt ons vaste team een complete vakantie mogelijk voor gezinnen met een ernstig gehandicapt kind.

Christel vertelt je graag waarom juist het Bio Vakantieoord hét goede doel is voor jouw testament. 

Neem contact op met Christel Beentjes, fondsenwerver van Stichting Bio Kinderrevalidatie: christel.beentjes@stichtingbio.nl |06 - 57 40 28 88.

Mogelijkheden

Het opnemen van Stichting Bio Kinderevalidatie in je testament is een bijzondere en persoonlijke manier van steunen. Een fijn idee om ook na je overlijden, kinderen die het minder troffen te laten genieten van het leven. Het opmaken van een testament doe je samen met een notaris. Het is eenvoudiger dan je denkt. In het testament kun je ons aanwijzen als begunstigde. Er zijn drie manieren om dit te doen:

  1. Je benoemt Bio tot enig erfgenaam van je nalatenschap.
  2. Je benoemt Bio tot mede-erfgenaam.
  3. Je begunstigt Bio met een zogenaamd ‘legaat’.

We nemen de verschillende mogelijkheden heel kort onder de loep.

  1. Stichting Bio Kinderrevalidatie als enig erfgenaam. Je kunt ons benoemen tot enig erfgenaam. Als je hiervoor kiest, dan heb je de zekerheid dat je nalatenschap geheel wordt besteed aan het doel dat je voor ogen hebt: de kans voor ieder kind om voluit te leven. Om te genieten. Om gewoon kind te zijn.
  2. Stichting Bio als mede-erfgenaam. Je kunt geld en/of goederen nalaten aan Stichting Bio Kinderrevalidatie door ons mede-erfgenaam te maken. Je wijst dan in je testament een aantal erfgenamen aan, waarvan wij er één zijn. Iedereen en elke instelling die in je testament wordt genoemd is dus mede-erfgenaam. Daarbij bepaal jezelf hoe de nalatenschap wordt verdeeld. Je kunt bijvoorbeeld vastleggen dat elke begunstigde een bepaald percentage ontvangt.
  3. Met een legaat. Een legaat is de eenvoudigste manier om een gedeelte van uw nalatenschap te bestemmen voor Stichting Bio Kinderrevalidatie. Met een legaat geef je exact aan welk bedrag of welke goederen voor Stichting Bio Kinderrevalidatie zijn bestemd. Het resterende deel van de nalatenschap wordt verdeeld onder de andere erfgenamen, zoals familieleden en vrienden.

Verder kan ook een notaris je precies vertellen wat in jouw situatie de beste mogelijkheid is.

Bio Vakantieoord, jouw nalatenschap.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09