Onze sponsors

Onze sponsors

Zij laten gezinnen met een ernstig gehandicapt kind van een vakantie genieten.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09