Max van Praag

Onze ambassadeurs

Zij dragen allemaal hun steentje bij aan Bio


Max van Praag liggend.JPG

Max van Praag

Ik heb als vertegenwoordiger van het bioscoop- en filmbedrijf jaren lang deel uit mogen maken van het BIO-Bestuur, hetgeen ik met groot plezier en interesse heb gedaan.
 
Het behoeft geen betoog dat een instituut als BIO in een prachtig bosrijk gebied uiterst belangrijk is om gehandicapte jongeren de mogelijkheid te kunnen bieden voor een vakantie die hen in staat stelt activiteiten te ontplooien en rust te geven, die in het normale leven en de huiselijke, eigen omgeving niet of veel minder beschikbaar zijn.
 
Daar heb ik indertijd als bestuurslid een bescheiden bijdrage aan mogen leveren en ik ben blij daar, als ambassadeur in een weliswaar nog kleinere rol, opnieuw actie voor te ondernemen. Die actie zal voornamelijk gericht zijn om grotere bekendheid voor BIO te creëren en ook om op die manier te helpen de nodige gelden bijeen te brengen.

< Terug

IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09